تبلیغات
اخر خط... - ....اخر خط...

بیخیال بعضیا....پیش ب سوی بعدیا!!! هه

هیـــــچوقت کســی رو پــس نــزن کــه ,
 
 
دوستــ♥ ــت داره ... مراقــــــبته ...

و نگرانــــــــــــت میشــه ...!

چـــون یــک روز بیــدار میشـــی و میبینــی ...

مـــــــــاه رو از دســــت دادی ...

وقتــی که داشــتی ســـــــتاره ها رو میشـــمردی ......!
♥ جمعه 25 دی 1394 ساعت 04:39 ب.ظ توسط mohadese &HEDIEH نظرات()