تبلیغات
اخر خط... - خاص.اخر خط...

بیخیال بعضیا....پیش ب سوی بعدیا!!! هه

ایــن روزهــا اسم هــرکسیــو میــذارن: "مخــاطب خــــــاص" "مخــاطب" که همــه هستـــن؛
ولــــــی...... هیچکــــس "خـــــــاص" نیســت.

خــــــاص اونیــــه کــــه...... وقتـی قبــول میکنـــی باهـاش باشــی بجـای؛ "بالاخــره مخشــــو زدم"
بگـــه؛ "بالاخــره بدستــش آوردم....."

خـــــاص اونیــه کــه...... "اشــــــک" غـم رو از صورتــت بـرداره..... "
اشـــــک" شـادی رو بیـاره تـوی چشمـــات....

اونیـــه کـــه.... نـذاره هیــچ وقــت "دلـــت" ؛ بگیـــــره.... بشکـــــنه ....…
همیشــــــه بیــــادت بــاشه....
اونــــی کــه دنــبــال عـــوض بـــدر کــــردن نـیـسـت…..

شونـــه هاش=آرامـــــــش

و در اخـــــر؛نـــذاره حــــس کنــی تنهــایی...!
اینجــور ادمــی لایـــقه بهــش بگــــی: "خــــــــــاص"

لایقــــه.....
قیــد خیـلی چیـــزارو رو بخــــاطرش بزنــــی.... .
♥ جمعه 7 اسفند 1394 ساعت 07:35 ب.ظ توسط mohadese &HEDIEH نظرات()